ทางคณะผู้จัดงานขอแจ้งให้ทราบว่า ยังคงจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ศึกษาศาสตร์ มสธ. ชวนวิ่งเพื่อทุนการศึกษาเสริมสมอง” ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ตามกำหนดเดิม

    ทางคณะผู้จัดงานตระหนักถึงอันตรายของฝุ่นละออง PM 2.5 และห่วงความปลอดภัยเรื่องสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรณีที่ท่านมาร่วมกิจกรรมขอให้คำนึงถึงความพร้อมของร่างกาย และควรเตรียมอุปกรณ์ป้องกันมาให้พร้อมสำหรับการวิ่งด้วย

    สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลในการร่วมกิจกรรม และบริจาคเงินเข้าสมทบทุนการศึกษาเสริมสมองในครั้ง

เปิดรับสมัคร "ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2562"

ปิดรับสมัครแล้วนะครับ

หมายเหตุ : นักวิ่งที่ประสงค์มารับเสื้อวิ่งด้วยตนเอง สามารถมารับได้

                ตั้งวันที่ 28 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ขออภัยในการเลื่อนรับเสื้อช้ากว่าที่กำหนดไว้

VIP ค่าสมัคร 1500 บาท

ค่าสมัคร

FUN Run 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท

Mini Marathon 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท

หมายเหตุ กรณีให้จัดส่งเสื้อและBIB คิดค่าจัดส่งเพิ่ม 30 บาท ยกเว้น VIP ไม่คิดค่าจัดส่ง

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อนำรายได้จากกิจกรรมวิ่งสมทบเข้ากองทุนการศึกษาเสริมสมองเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์

   2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวิ่ง

   3. เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ผู้สูงวัย และเยาวชน หันมาสนใจต่อการออกกำลังกาย สร้างคุณภาพชีวิต ลดปัญหายาเสพติด

   4. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักแหล่งออกกำลังกายที่มีทิวทัศน์สวยงามในบริเวณอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทการแข่งขัน

    1) วิ่ง ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท

    2) วิ่งประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท

    3) วิ่งประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท มี 5 รุ่น โดยแยกชาย และ หญิง   

        รุ่น อายุไม่เกิน 30 ปี   

        รุ่น อายุ 31-40 ปี   

        รุ่น อายุ 41 – 50 ปี   

        รุ่น อายุ 51 – 60 ปี   

        รุ่น อายุ 61 ปีขึ้นไป

กติกาการแข่งขัน

1.ใช้กติกาสากลของ IAAF และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

2.การประท้วงกระทำได้ภายใน 30 นาที หลังการเข้าเส้นชัย พร้อมแนบเงิน 500 บาท
ถ้าประท้วงไม่ได้ผลไม่คืนเงิน

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องสมัครให้ตรงตามประเภท/กลุ่ม อายุ (พ.ศ. 2561 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)

กำหนดการ

โครงการ "ศึกษาศาสตร์ มสธ. ชวนวิ่งเพื่อน้องสาธิตเสริมสมอง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

           เวลา                                 กิจกรรม

 03.00 - 04.00 น.             นักวิ่ง ลงทะเบียน รับป้ายหมายเลขวิ่ง BIB ที่เต้นท์รับลงทะเบียน บริเวณลานจอดรถ มสธ.

                                     พิธีกรกล่าวทักทายต้อนรับผู้มาร่วมงาน แนะนำสถานที่ กำหนดการการวิ่ง

                                     ผู้นำเต้นออกกำลังกาย  นำนักวิ่งวอร์มอัพร่างกาย

 04.00 – 04.20 น.            พิธีเปิดงาน “ศึกษาศาสตร์ มสธ. ชวนวิ่งเพื่อทุนการศึกษาสาธิตเสริมสมอง”

 04.20 – 04.25 น.             ผู้นำเต้นออกกำลังกาย  นำนักวิ่งวอร์มอัพร่างกาย

                                     นักวิ่ง มินิมาราธอน พร้อมออกวิ่งที่จุด Start

 *04.30  น.                     สัญญาณปล่อยตัว นักวิ่ง มินิมาราธอน 10 กม.                

 04.30 – 04.55 น.           ผู้นำเต้นออกกำลังกาย  นำนักวิ่ง Fun Run วอร์มอัพร่างกายนักวิ่ง Fun Run 5 กม. 

                                     พร้อมออกวิ่งที่จุด Start

 *05.00  น.                     สัญญาณปล่อยตัว นักวิ่ง Fun Run 5 กม.                      

 05.00 – 07.00 น.             นักวิ่ง วิ่งตามเส้นทางวิ่ง - เข้าสู่เส้นชัย   

                                     บันทึกรายชื่อผู้ชนะการวิ่งมินิมาราธอน เพื่อรับถ้วยรางวัล ชาย 25 รางวัล / หญิง 25 รางวัล

                                     ตรวจสอบผู้เข้าเส้นชัยทุกคน ทั้งมินิมาราธอน และ Fun Run เพื่อรับเหรียญรางวัล

 07.00 – 07.30 น.             ประกาศผลผู้ชนะการวิ่งมินิมาราธอน 

                                     พิธีมอบถ้วยรางวัลทุกรุ่น ชาย 25 รางวัล / หญิง 25 รางวัล

 07.30 น.                        กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง และกล่าวปิดงาน

 

หมายเหตุ :                      เปิดพื้นผิวจราจรเป็นเส้นทางวิ่ง  เวลา 04.30 – 07.00  น.

                                     เปิดเส้นทางจราจรให้มีการสัญจรตามปกติ เวลา 07.00  น.

ของที่ระลึก

ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ 5 รุ่น

แผนที่เส้นทางวิ่ง FUN RUN 5 KM

แผนที่เส้นทางวิ่ง Mini Marathon 10 KM

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร    
                       ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี 
                       เลขที่บัญชี 147-0-24471-3 
                       ชื่อบัญชี “ศึกษาศาสตร์ มสธ. ชวนวิ่งเพื่อทุนการศึกษา”

                       (ในนาม ผศ.ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา)

ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ 
                      โครงการ ศึกษาศาสตร์ มสธ. ชวนวิ่งเพื่อทุนการศึกษาเสริมสมองทาง
                      เขียนชื่อ เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทร

                      ได้ที่ e-Mail : runforcharity0262@gmail.com
 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now